थारु समुदायके डफेक् गीत

दिपक चौधरी 'असीम'
९ माघ २०७९, सोमबार
थारु समुदायके डफेक् गीत

ढमार गीत

सुनो सैयाँ हो मोर जिन्जाउ बिडेस कमाइ हो ।
नोन भाट कप्वा घरहिँमे खैबि संगसंग जिनगि बिटैबि हो ।
सुखडुख बँटबि साठमे रहबि संगसंग जिनगि रमैबि हो ।
सुनो सैयाँ हो मोर …….।

सुनो ढानि हो मोर जाइडेउ बिडेस कमाइ हो ।
अनढन सोनवाँ नैहो घरमे कैसिके लरका पर्हैबु हो ।
कैसिके घर गृस्टि चलैबु कैसे टिरबुँ साहुक् रिन हो ।
सुनो ढानि हो मोर……।

सुनो सैयाँ हो मोर……..।
टुँ पिया जैबो बरेडुर डेसमे कैसिके जिउ मै बुझैबुँ हो ।
मै ढानि रैहजिम घरमे अकेलि कैसिके डिनवाँ कटैबु हो ।
सुनो सैयाँ हो मोर….।

सुनो ढानि हो मोर…..।
छोरि टुहिन मै जो जैबु मन रहि टोहाँर पास हो ।
रुपिया कमाइ घरहिँ मै अइबुँ जिन मरहो मोर आस हो ।
सुनो ढानि हो मोर…..।

सुनो सैयाँ हो मोर…।
अइना टे टुँ पिया घरहिँ कह्या लौटि घर अइबो हो ।
डगरा हेरटि डिन बिटि साँझ बिहान याड अइबो हो ।
सुनो सैयाँ हो मोर…..।

सुनो ढानि हो मोर….।
डुर डुर रहबि डुनु अकेलि मनहे ढिरख बँढैबि हो ।
महिना बरस लौटि मै अइबुँ हाँसि खेलि जिनगि कटैबि हो ।
सुनो ढानि हो मोर….।
सुनो सैयाँ हो मोर…..।

दिपक चौधरी ‘असीम’
कैलारी-२ बसौटी, कैलाली

थारु समुदायके डफेक् गीत

दिपक चौधरी 'असीम'