सुनो सैयाँ हो मोर जिन्जाउ बिडेस

दिपक चौधरी 'असीम'
१२ चैत्र २०७९, आईतवार
सुनो सैयाँ हो मोर जिन्जाउ बिडेस

ढमार गीत

सुनो सैयाँ हो मोर जिन्जाउ बिडेस कमाइ हो ।

नोन भाट कप्वा घरहिँमे खैबि संगसंग जिनगि बिटैबि हो ।

सुखडुख बँटबि साठमे रहबि संगसंग जिनगि रमैबि हो ।

सुनो सैयाँ हो मोर …….।

सुनो ढानि हो मोर जाइडेउ बिडेस कमाइ हो ।

अनढन सोनवाँ नैहो घरमे कैसिके लरका पर्हैबु हो ।

कैसिके घर गृस्टि चलैबु कैसे टिरबुँ साहुक् रिन हो ।

सुनो ढानि हो मोर……।

सुनो सैयाँ हो मोर……..।

टुँ पिया जैबो बरेडुर डेसमे कैसिके जिउ मै बुझैबुँ हो ।

मै ढानि रैहजिम घरमे अकेलि कैसिके डिनवाँ कटैबु हो ।

सुनो सैयाँ हो मोर….।

सुनो ढानि हो मोर…..।

छोरि टुहिन मै जो जैबु मन रहि टोहाँर पास हो ।

रुपिया कमाइ घरहिँ मै अइबुँ जिन मरहो मोर आस हो ।

सुनो ढानि हो मोर…..।

सुनो सैयाँ हो मोर…।

अइना टे टुँ पिया घरहिँ कह्या लौटि घर अइबो हो ।

डगरा हेरटि डिन बिटि साँझ बिहान याड अइबो हो ।

सुनो सैयाँ हो मोर…..।

सुनो ढानि हो मोर….।

डुर डुर रहबि डुनु अकेलि मनहे ढिरख बँढैबि हो ।

महिना बरस लौटि मै अइबुँ हाँसि खेलि जिनगि कटैबि हो ।

सुनो ढानि हो मोर….।

सुनो सैयाँ हो मोर…..।

दिपक चौधरी ‘असीम’

कैलारी-२ बसौटी, कैलाली

सुनो सैयाँ हो मोर जिन्जाउ बिडेस

दिपक चौधरी 'असीम'