लघुकथाः साँचि

गणेश वर्तमान
२० बैशाख २०८०, बुधबार
लघुकथाः साँचि

लघुकथा

साँचि

सर मुद्दा ठोक्डि । मै साँचि बैठ्ना तयार बाटुँ । एकडिन बिहन्नी बरन्डम बैठल्म प्रिन्स आक कहल ।

ठुन्याँर, मै अप्नकअस मनै ख्वास्टनहुँ । गाउँम कलपट बनाइबेर जम्मा रुप्या घिँच्ढारल बिरख्या । इहि ओसहँ कहाँ छोरम मै । डाँट पिस्टि कनु मै ।

एकघचि रैह्क अख्तियार जाइकलाक मै ओ प्रिन्स बाइक लिह जाइटलहि प्रिन्सेके घर । डग्रिम भ्याँट होगिल बिर्खेसे ।

कहोँर हो गोपि सर ? महि पुछल । एकघचि ट का कहुँ कहुँ हुइल । टभुन बोल ढर्नु ।

गुलरिया

का काम परल जे ओसिन ?मै कुछु निबोल्नु । प्रिन्सफें कुछ नि ब्वालल । टब बिर्खे लग्गु आइल ओ कहल ।

महि सक्कु बाट पटा होस्याकल । पैल्ह कलसे होजिने रह ट । काजे कर परल अत्रा डुख ?

डुनु जन्हँक हाँठम डस डस हजारके नोट ढैडिहल बिर्खे ।

का महि आपन जस्ट भ्रष्ट सम्झल बाट्या ? नि कैक घर घुमगिलि ।

गणेश वर्तमान
बर्दिया, हाल–काठमाडौ

लघुकथाः साँचि

गणेश वर्तमान