बर्खक् दिन आइल लडिया कुलुवम् पानी भर जाइ

प्रबिन बौखही
२१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार
बर्खक् दिन आइल लडिया कुलुवम् पानी भर जाइ


बर्खक् दिन आइल लडिया कुलुवम् पानी भर जाइ ।
बाह्रोमास खेतीपाती कर्ना आब गोर हाँठ सर जाइ ।

कौनो साल सुख्खा टे कौनो साल जलावन रहठ,
चुकहसक् करिया मै घामले सारा डेंह जर जाइ ।

अक्सर करके खेतीपाती करना हम्रे थारु जात,
किसानके बच्चा हुइ हिल्ला किंचासे लर जाइ ।

घाम पानीम्  हरजुवा कोड्रा धान लगैना नैछुटट्,
चुट्टिक् पस्ना घुट्ठी डुपहर घामेम् काम टर जाइ ।

भिनसरहीसे अंढारसम् हरक् हँठवासी पकरके,
हाँठ गोरा सराके मलगर माटीमे सोन फर जाइ । प्रबिन बौखही कैलारी-५ बैसपुर कैलाली
(अब्बा होम आइसोलेसनमे बैठल)

बर्खक् दिन आइल लडिया कुलुवम् पानी भर जाइ

प्रबिन बौखही