कुछ लिखुँ कैह्के कलम उठैठुँ कलम रूक जाइठ्

रामचरण चौधरी ‘अजरइल’
१५ असार २०७८, मंगलवार
कुछ लिखुँ कैह्के कलम उठैठुँ कलम रूक जाइठ्

मुक्तक

कुछ लिखुँ कैह्के कलम उठैठुँ कलम रूक जाइठ् ।
मनके पोक्री दिलसे खोलुँ कठँु मनमे नुक जाइठ् ।

बहुट बा, इच्छा चाहना यी जिन्गीम् कुछ कर्ना,
मै सपना डेख्टी रहि जैठुँ बहुट कुछ झुक जाइठ् ।

रामचरण चौधरी ‘अजरइल’
टीकापुर १ कैलाली

कुछ लिखुँ कैह्के कलम उठैठुँ कलम रूक जाइठ्

रामचरण चौधरी ‘अजरइल’