हमार देसक नेतनक चाल डेख्क अन्कुस लागठ

डियर अबिरल
६ श्रावण २०७८, बुधबार
हमार देसक नेतनक चाल डेख्क अन्कुस लागठ

गजल
हमार देसक नेतनक चाल डेख्क अन्कुस लागठ ।
नाख टुटल सुईहस हाल डेख्क अन्कुस लागठ ।

यहाँ अस्ट बा मन मिल्नासेफे पार्टी मिलक पर्ना,
पौंली–पौंलीम घुसिहा डलाल डेख्क अन्कुस लागठ ।

डेस बनुइयनसे ढ्यार यहाँ डेस लुटुइयन बाट हेरो,
राजनीतिक खेल उच खाल डेख्क अन्कुस लागठ ।

ओस्ट मै लाल रंग डेख्क डरैना मनैं आउर टिहुपर,
हुँकाहार ढ्याबर टुहुक लाल डेख्क अन्कुस लागठ ।

रसरस हमार साँढ डाबबेर का ह्यारट बा सरकार,
कहुँ ना कहुँ साँढक बबाल डेख्क अन्कुस लागठ ।
डियर अबिरल
बर्दिया नेपाल

हमार देसक नेतनक चाल डेख्क अन्कुस लागठ

डियर अबिरल