डिँउटा

सन्देश दहित
७ श्रावण २०७८, बिहीबार
डिँउटा

लघुकथा
डिँउटा

पैल्हपैल्ह हमार बाबा बुडुनके पालम् डस्या डेवारिम डिँउटा पुजबेर डेहुरार कोन्टिमसे लैके डवारिक आघ माटिक डियम् तेल बाटी बार्क आपनआपन रिट अन्सार भेंर्वा मुर्गी चिंगीनके रकट ओ छाँकी चरहाइँ । छाँकी नैरलसे लवांग पानी बनाक फेन चरहाइँ ।

जब पुजैया करुइया मै बन्नु, भेंर्वा मुर्गि चिंगीनके रकट छोर्क बजरहा पँचमेरा मिठाइ चरहाइ लग्नु । बोट्लक् छाँकीक बड्लम् साडा पानी ओ गैयक् दुध चरहाइ लग्नु । कुछ डिन रहिके एकलाग कपार बठैना, पेट किचोरेहस बठैना हुइल । ढिरढिरे कम्जोर हुइटी गैनु । शरीर सक्कु सुखाइ लागल । भात पानी फेन खैनास नैलागे लाग ।

बलटलके आछट पाटी कर्ल केसौका फुफा ट डिँउटा डाहल बटैल । पैल्ह संसारीम पुज्ल आपन डेउ डुर्गन आब बल्जब्री भक्टी बनैबे ट कहँु मनही अरे पैल्हक लहाइल घट्वा खाइल बानी कहँु छुटहिन केसौका कलैं । डिँउटा कलक पुर्खा जो हुइटैं । अट्रा कहटि एक हाँठम् पैँयक लट्ठी ओ एक हाँठ हिलैटी आपन डगर नम्ल केसौका फुफा ।
सन्देश दहित
जानकी २ खरग्वार कैलाली

डिँउटा

सन्देश दहित

error: Content is protected !!