लोभौरी बैर

डियर अविरल
१३ श्रावण २०७८, बुधबार
लोभौरी बैर

लघुकथा
लोभौरी बैर

परडेस आइलफें अझकल कटिकटि पाँच बरस होस्याकल । चिल्गारिम् उर्क काल्ह भरखर आइल हस लागट भाइ कहट रहैं । मोर संग काम करुइया दाङके रमेस डाडु । परडेसक ठाउँ कबु नि न्यागल मनै मै, महि यहाँक बारेम सक्कु ओह डाडु बटैल ।

बाँसहस् ह्यारबेर घालल छट्क्या टोपीफें गिरजिना हस् ढ्यांग ढ्यांग घर । डेस छुटि रलसेफें मनैनक जनसंख्या जुन बहुट । लेकिन ढ्यार जसिन हमार हस सब मंजोरी करुइया आपन घर निरहल सुकुम्बासीहस् मनै । यहाँ डोसर डेसके मनै ढ्यार बाट । यहाँक् राजधानी कहि या ट बरा सहर कहि दोहा हो । यी डेसम मुस्लिम धर्म मन्ना हुइलक् ओरसे सुक्कक् डिन बिडा रहठ । सुक्कक डिन दोहा सहरक पेटम् रहल ठाउँ कर्नेस म बजार लागल हस् ढ्यार मनै घुम आइल रठ । खास कना हो कलसे संघरियन भ्याँट अइना, मनरख्नीहे भ्याँट अइना ठाउँ यह हो । ह्यारबेरफें जाटिक मनह लोभैना मेरिक सुग्घुर ठाउँ ।

जट्रा मजा हेर्ना मेरिक ठाउँ बा उहिसे लोभावन ट यहाँक् सोन जोख्ना टराजुम जोख बन्ना मेरिक डान्चे लगाइल लुग्गक् फेसन रहठ । छुलसे दाग लग्ना हस् मनैनके जिउम बरा गरिब हस् लुगा लगाइ डेख्क याड आइट । छुटिम गोरु भैस चह्राइ गिल ब्याला बन्वँम डेख पर्ना असिन लोभ लग्टिक पाकल लोभौरी बैर काँटा गरागरा टुर्ना । खाउ ट बाकिस नि खाउ जुन डेख्क मुह रसैना लोभ लग्टिक ।
डियर अविरल
गुलरिया १५ खैरापुर बर्दिया

लोभौरी बैर

डियर अविरल