मस्टैली छाइ

भीम कुस्मी
१७ श्रावण २०७८, आईतवार
मस्टैली छाइ

कविता
मस्टैली छाइ

डाइ बाबक् प्यारी छाइ ।
सुन्दर घर एक प्यारा भाइ ।।
बुडु बुडिक् ढेर मैगर ।
परिवारमे डेलो प्यार ।।

छाइ बनलो फुलक् सुवास ।
पानी बन्के मेटैलो प्यास ।।
सुख ओ डुख बाँटके ।
खुशी डेलो जिन्गी भरके ।।

पुरा करलो छाइक् जिम्मावारी ।
घर खेटवा हेरलो फुलबारी ।।
सक्कारेके घर अंगना हेरलो ।
पेटके लाग भन्सा करलो ।।

डाइ बाबाके प्यारी छाइ ।
भाग्य रहल बाबा डाइ ।।

भीम कुस्मी
बर्दगोरिया–५ कोइली भुरुवा, कैलाली

मस्टैली छाइ

भीम कुस्मी