मैफें मचिया खटिया भंगटुँ, मोर बुुडु ओंर्वा टारे नैसिखाइल

सुशील दहित
२० भाद्र २०७८, आईतवार
मैफें मचिया खटिया भंगटुँ, मोर बुुडु ओंर्वा टारे नैसिखाइल

मुक्तक

मैफें मचिया खटिया भंगटुँ, मोर बुुडु ओंर्वा टारे नैसिखाइल ।
कम्जोर टे मै पहिलेसे रहुँ मने मोर बुडु हारे नैसिखाइल ।
सक्कु कामके सिपार रहे बुडुु मने कब्बु नैकहल सिखो,
रोज जाँर पिए मने कब्बु मोर बुडुु भँक्रि झारे नैसिखाइल ।

सुशील दहित
बैजनाथ गाउँपालिका–८ फट्टेनगर, बाँके

मैफें मचिया खटिया भंगटुँ, मोर बुुडु ओंर्वा टारे नैसिखाइल

सुशील दहित