गजल: ढुर्हेरी विशेष

डियर अविरल
१२ चैत्र २०८०, सोमबार
गजल: ढुर्हेरी विशेष

ढुर्हेरी विशेष
गजल
असौं टुँहिन रंग अबिर घोर्क खेलैम ढुर्हेरी ।
उहिसे निहुइ ट हिलम बिलोर्क खेलैम ढुर्हेरी ।

बरसम एक्चो अइना रंगिन टिहवार हमार,
गाउँक संघरियनहे बिटोर्क खेलैम ढुर्हेरी ।

मैयक सन्ढ्रीम नुकल ब्याला छामछुम कर्टी,
यी हिरडामका पोक्या फोर्क खेलैम ढुर्हेरी ।

टुँ लजाइहस करहो मै रंग लगाइहस करम,
किउलाहस फुलल बैँस लोर्क खेलैम ढुर्हेरी ।

डु डिनक जिन्गीम मुक लैजिना का बा छैली,
डिलसे डिलक बन्ढन जोर्क खेलैम ढुर्हेरी ।

डियर अविरल
बर्दिया

गजल: ढुर्हेरी विशेष

डियर अविरल