गजलः अक्केसँग नेँगाइ हुइठ टे

एच एम परिश्रमी
१ जेष्ठ २०८०, सोमबार
गजलः अक्केसँग नेँगाइ हुइठ टे

गजल
कटरा मजा लागठ जब अक्केसँग नेँगाइ हुइठ टे ।
मन खुशीमे नाचठ बाट बाटेम हुंक्रा भराइ हुइठ टे ।

छिटकल मन जब अक्केठन अक्के आँगनम रहि,
सम्बन्ध मैगर, बल्गर, डल्गर अस्टही जुटाइ हुइठ टे ।

एक बाट दुई बाट हुइटी ज्ञानके बक्खारी बन्जाइठ,
कत्रा मजा इहे बक्खारी समाजमे छिट्काइ हुइठ टे ।

डेखिकडेखा का का आसेकल हमार समाजमे हट्टेरी,
हमार पहिचान संस्कृतिसे समाजके भँगाइ हुइठ टे ।

ठारु बोले नैजन्ना लेंहँगा ढोटी लगाइ नैजन्ना हम्रे,
ककहरा बर्छरिया, अप्सिर जरावर किनाइ हुइठ टे ।

एच एम परिश्रमी
के गाउँ, कैलाली

गजलः अक्केसँग नेँगाइ हुइठ टे

एच एम परिश्रमी