यि जिन्गी विधाटक डेहल उपहार हो

दिपक चौधरी ‘असीम’
११ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
यि जिन्गी विधाटक डेहल उपहार हो

गजल
यि जिन्गी विधाटक डेहल उपहार हो ।
जिउभर रगट मोर डाइक दुधेक धार हो ।

बच्पन बिटल डाइक कोनम हँस्टि खेल्टी,
डेख्नु डुनियाँ चारुओंर बाबक उपकार हो ।

टबो फेन भुल्जैठी हम्रे डाइ बाबन्के मैयाँ,
जवानीमे चर्हल बैसके मस्टाइल बिचार हो ।

खै कसिन नियम हो संसारके बुझे नैसेक्ना,
सब कुछ बिस्राके जिए सिखुइया प्यार हो ।

एक डोसरके मैयाँ प्यारमे जुरल नाट यहाँ,
हँस्टिखेल्टी रमैटी एकडिन छोर्ना संसार हो ।

दिपक चौधरी ‘असीम’
कैलारी २ बसौटी, कैलाली

यि जिन्गी विधाटक डेहल उपहार हो

दिपक चौधरी ‘असीम’