मै नेता बनम टे सुरुमे पक्की डगर बनैम

सागर कुस्मी
१४ जेष्ठ २०८०, आईतवार
मै नेता बनम टे सुरुमे पक्की डगर बनैम

गजल

मै नेता बनम टे सुरुमे पक्की डगर बनैम ।
टब जाके खेती सिंचाइ कर्ना नहर बनैम ।

बर्सौंसे लाल पुर्जा पैले नैहुइँट बहुत जन्ता,
छोट हुइलेसे ओइनलाग नम्बरी घर बनैम ।

जहाँ जहाँ अभिन विगत दुर्गम बस्ती बा,
हर पहर विकासके काम डरगर बनैम ।

इ माटिम हमार पुर्खनके पस्ना चुहल बा,
टबेमारे मै फें पस्ना चुहाके भर्भर बनैम ।

सफल हुइक लाग भारीभारी सपना डेखठुँ,
हाँ टबे टो छाइछावनके टेज लजर बनैम ।
सागर कुस्मी

मै नेता बनम टे सुरुमे पक्की डगर बनैम

सागर कुस्मी