अइ थारु टुँ कहाँ बाटो

सोम डेमनडौरा
७ असार २०७८, सोमबार
अइ थारु टुँ कहाँ बाटो

अइ थारु टुँ कहाँ बाटो

अइ थारु टुँ कहाँ बाटो
सब्जे आपन हिस्सा अग्वार ट
जग्गा जग्गाम खुँटा गार ट
अँग्नक् रुख्वक् फल झ्वार ट
टुँ कहाँ बिल्लाइल बाटो
टुहाँर मिझ्यारीम टाँग पसार ट
टुँ काकर चुपचाप बाटो ?
अइ थारु जागो आब ।

यी ढर्टी टुहाँर फेहो
भूमिपुत्रक अस्ली हक टुहाँर बा
याकर रक्षा करुइया रक्षक हुइटो
सच्चा सपूत ओ सहिडन्हँक सन्तान हुइटो
खै टुहाँर अस्तित्व
खै टुहाँर निशान
खै टुहाँर आपन दिल
खै आपन मन
खै टुहाँर चम्पन बस्ती ?
अइ थारु जागो आब ।

जागो आब जागो
उठो ओ चारुवर हेरो
मनन् करो
टुहाँर अस्तित्व हर पौलीम लुट्जैटी बा
रहल इतिहासक धरोहर मेटाजैटी बा
टुँ काजे गुमनाम बाटो हँ ?
अइ थारु उठो आब ।

आपन टर टिउह्वारक नाउँ निहो
नाच डेखैना ठाउँ निहो
गीत गैना, सुनैना गाउँ निहो
मन्ड्रा गम्कैना
मन्जिरा छन्कैना
सखिया नाचक मेर्री निहो
ट टुँ कसिक कबो थारु हुइटुँ ?
अइ थारु जागो आब ।

टुहाँर ठन्वाँ, डेउठान म
हस्तक्षेप हुइटी बा
लौलपुरहँ नयाँगाउँ बनाजैटी बा
बरघर्या, गुर्वा, चौकीडर्वा, सोह्रीन्यहँ
कुज बनाजैटी बा
घोरीघोरा टल्वाहँ
घोडाघोडी ताल बनाजैटी बा
टुहाँर मन काजे निखाइठ् ?
अइ थारु जागो आब ।

ढुमरु, बर्किमार, पचरा
गुर्वावक् जल्मौटीहँ
अन्धविश्वास कह्वाजैटी बा
टुहाँर ज्ञान ओ मन्टरहँ
गर्यम फेंकजैटी बा
टुँ रम्टा हेर्टी बाटो
रावण टुहाँर अस्तित्व हर्टी बा
टुँ कहाँ भुलाईल बाटो ?
अइ थारु उठो आब ।

आब ट,
हिन्दी किर्तनक राजनीति बा
टुँ ओम्नह झुमझुमक नाचटो
टुहाँर छावा हिफफ लगाक पप गैटी बा
डाइबाबा निकैक मम्मीड्याड कहभिरल बा
टुँ ओमहँ आपनहँ गर्व कर्ठो
ट कसिक कना हो ?
टुँ थारु हुइटो
ओ कसिक जन्ना हो कि
टुँ जातीय स्वाभिमानक रक्षा करटो ?
अइ थारु जागो आब

टुहाँर डिउह्रार रुइटी बा
छाँकी ढारक अपमान हेर्क
यी जमिन रुइटी बा
टुहाँर चप्डल मुह डेख्क
टुहिन उदास बनल डेख्क
मने टुँ ट मुहम माटी ठप्ठ्यैल बाटोे
कहाँ हेराइल बाटो टुँ
अइ थारु जागो आब ।

आब टुँ
जागो आपन मन्टर गुन्क
उठो आपन जन्टर गुन्क
आँखी खोलो
आपन अस्तित्व ओ पहिचानक रक्षा कर
अइ थारु जागो आब ।
अइ थारु उठो आब ।।

सोम डेमनडौरा
राजापुर–२ जोतपुर बर्दिया

अइ थारु टुँ कहाँ बाटो

सोम डेमनडौरा