कुरिटि छोर्हो रिटिभर एक्को ना छोर्हो लर्को

बलराम चौधरी
८ असार २०७८, मंगलवार
कुरिटि छोर्हो रिटिभर एक्को ना छोर्हो लर्को

गजल
कुरिटि छोर्हो रिटिभर एक्को ना छोर्हो लर्को ।
जौन माटि आँक्खर बावै उहिने फोर्हो लर्को ।

अइना पिर्हिनके बारेम् सोच्के अब्बहिसे टुर्हे,
काम लग्ना हरेक मेराइक चिज जोर्हो लर्को ।

दिन प्रतिदिन महंगी बर्हटि बा टबेमारे कहटुँ,
फकैले बटो टुर्हे समान कलेसे बिटोर्हो लर्को ।

खेट्वा लगाइक्टन पानी डर्नासे पहिले एक्चो,
सब्जाने मिल्के कोड्रासे कुल्वा कोर्हो लर्को ।

जौन गल्टि एकबार करसेक्ले बटो कलेसे,
ओकार सजाय चाहे जैसिक बिहोर्हो लर्को ।
बलराम चौधरी
जानकी गाउँपालिका–१ धर्मापुर कैलाली

कुरिटि छोर्हो रिटिभर एक्को ना छोर्हो लर्को

बलराम चौधरी