डहरचन्डी बन्क

सुशील चौधरी
४ श्रावण २०७८, सोमबार
डहरचन्डी बन्क

कविता
डहरचन्डी बन्क

जन्नीह चिमचाम डेख्क
जिन झंख्रहो ठर्वा,
पटोहिया मौन बा कैक
जिन डँक्रहो छावा,
डाइ निब्वालठो कैक
जिन ठौकहो बाबा ।

छाइक् मुह सिलबाटिस् कैक
जिन ढम्क्यइहो डमन्ड्वा,
बुझ्ठ हुक्रफें
मान, स्वाभिमान ओ अपमान,
न्याय ओ अन्याय
समानता ओ विभेद
ओजरार ओ अन्ढार
मैगर ओ आँक्खर ।

कायर पुरुषार्थ ओ अहमता
ना डेखाओ आब टुह्र,
काकर कि लेसेक्ल
देशके उच्चठान राष्ट्रपतिक,
संसद चुलइया सभामुखक

न्याय डेना न्यायमुर्ति
प्रधानन्यायाधिसक फें
जनाना मयरी मडागिन हुँक्र ।

होसेक्ल,
बरघरिया, ककन्डार ओ भल्मन्सा
मस्टरन्या, डक्टरन्याफें
डहरचन्डी बन्क ।

लगाओ बराबर बठा,
मान, ठान ओ पहिचानके
आत्माके तराजुम जोखजोखक
टब
हुइ समाज हमार,
सुखी, शान्त ओ फुन्गर ।

सुशील चौधरी
मजोरबस्ती बर्दिया

डहरचन्डी बन्क

सुशील चौधरी