नेपालके भारी भारी बन्वाँ कहाँगैल

तुलाराम सनम
२८ मंसिर २०७८, मंगलवार
नेपालके भारी भारी बन्वाँ कहाँगैल

नेपालके भारी भारी बन्वाँ कहाँगैल । 

थारुन्के कुल मर्वा ठन्वाँ कहाँगैल । 

डगरा गल्ली झोपरीमे भुत मिलिट,

भुटन्के डेउटा राजा दन्वाँ कहाँगैल ।

ढकिया डेल्वा पहिचान मेरमेरीक् रहे,

गोंरी बिन्ना बुट्टेडार पन्वाँ कहाँगैल ।

सोझ शान्त बिरकुल बुद्व भगवान हस्,

खोज सनम आझ ऊ मन्वाँ कहाँगैल । 

–तुलाराम सनम

पथरैया–३ अमौरी,कैलाली 

नेपालके भारी भारी बन्वाँ कहाँगैल

तुलाराम सनम