टोहाँर महल मोर घर बहुट फरक बा ।

अशोक रस्टेहवा
९ पुष २०८०, सोमबार
टोहाँर महल मोर घर बहुट फरक बा ।

गजल
मोर गाउँ टोहाँर सहर बहुट फरक बा ।
टोहाँर महल मोर घर बहुट फरक बा ।

मै सोंच्ठुँ सैकिल सहुँर्ना टुँ सोंच्ठो चिलगारी,
मोर रहर टोहाँर रहर बहुट फरक बा ।

संग जिना संग मुना इ हमार जिनगीम,
मोर आस टोहाँर भर बहुट फरक बा ।

हरदिन हरसाँझ गोबर फँकैठुँ गैया गोरुक,
मोर कर टोहाँर फुहर बहुट फरक बा ।

दुख सिहरा मेटाइक लाग पिठुँ मडियक रस,
मोर बिरुवा टोहाँर जहर बहुट फरक बा ।

अशोक रस्टेहवा
कन्चनपुर

टोहाँर महल मोर घर बहुट फरक बा ।

अशोक रस्टेहवा